Trådlös säkerhet är en viktig aspekt av alla trådlösa nätverk. Det är mycket oroande eftersom trådlösa nätverk är mycket benägna att oavsiktliga säkerhetshot. En trådlös signal kan enkelt upptäckas av någon som är nära det trådlösa nätverket och är utrustad med rätt mottagare. Oavsett om det trådlösa nätverket är avsett för hemmabruk eller kontorsbruk, är säkerheten för denna typ av nätverk alltid kommer att vara ett stort problem.

Så skyddar du ditt hemnätverk

Trådlösa nätverk måste säkras helt. Ibland uppstår säkerhetsbrister av misstag.

De flesta organisationer inser inte att hur osäkra dessa trådlösa anslutningar är för sin organisation om det inte finns trådlös säkerhet på plats. Om den trådlösa anslutningen lämnas öppen och oskyddad kan den viktiga information som endast var avsedd för privat bruk enkelt nås.

Några vanliga sätt som används för nätverkssäkerhet är att ändra Service Set Identifier eller SSID från standardinställning till någon annan värdeinställning. SSID innehåller en standardkod som måste ändras till någon annan kod eftersom standardkoden enkelt kan hackas. Men detta sätt att skapa säkerhet är inte heller så produktivt. Hackarna kan också knäcka dessa koder genom vissa verktyg för dataintrång.

Säkerhetstips för trådlösa nätverk

Det finns några andra säkerhetsfunktioner för trådlösa nätverk som är tillgängliga på specifika operativsystem som Windows XP som skyddar de trådlösa nätverken. Dessa är WPA-PSK och WPA2-PSK teknik. En trådlös adapter krävs för att stödja dessa tekniker på ett system. Sedan finns det mac-autentiseringsverktyg (Media Access Control) för att övervaka åtkomsten till dessa nätverk. MAC är en fysisk adress till nätverkskortet. Dessa MAC-adresser kan enkelt konfigureras för olika nätverkskort. På så sätt kommer nätverket att vara tillgängligt för endast de datorer vars nätverkskort konfigureras av dessa adresser. Den här proceduren begränsar nätverksåtkomsten och bidrar till att skapa säkerhet för dessa trådlösa nätverk.

Varje nätverk har tilldelats ett administrativt lösenord som standard. Ett sätt att skydda dessa nätverk är att ändra standardinställningarna för lösenordet. Administratörens kontonamn kan också ändras för att ge säkerhet till dessa nätverk.

Således kan vi säga att trådlös säkerhet är av stor betydelse för alla organisationer och måste hanteras noggrant så att det inte finns några säkerhetshot mot organisationen.